Privacybeleid

Download de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement als PDF >>

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende practitioner, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Deze worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van jouw gezondheidstoestand. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
• Als jouw behandelende practitioner heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
• Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
• een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorg-nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
• Jouw naam
• Jouw adresgegevens
• Jouw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals:
Body Stress release behandeling
• De kosten van de afspraak

COOKIEVERKLARING